คุณสมบัติของผู้เช่ารถ

1. ผู้เช่ารถต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป

2. ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ยังไม่ขาดอายุ

3. ผู้ขับรถต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หากดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถจนเกิดอุบัติเหตุประกันจะไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด


เอกสารสำหรับเช่ารถ

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริง

2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง

3. เงินค้ำประกัน

  - รถยนต์ขนาด 1.5 - 2.0 cc 5,000 บาท

  - รถขนาด มากกว่า 2.0 cc  7,000 บาท

  - รถตู้ 10,000 บาท

**กรณีคนไทยมีตั๋วเครื่องบินภูเก็ต แสดงรายละเอียดวัน ไป-กลับ ไม่ต้องค้ำประกัน

4. *บัตรประจำตัวประชาชน และใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง ต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูขณะทำสัญญาเช่ารถ


ขั้นตอนการจองและเช่ารถ

  1. เลือกประเภทรถ แจ้ง วัน เวลา สถานที่ ที่จะรับและคืนรถ

  2. โอนเงินจองรถ 500 บาท ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ที่

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี ภัคพล ศิริรังษี
เลขที่บัญชี 377-0-16370-2
ประเภท ออมทรัพย์
สาขา ถนนเทพกระษัตรี

  3. โอนเสร็จแจ้งการโอนเงินที่

  - Tel  +66(0)84-6288108

  - Line id : @phuketacar มี @ ด้วย ครับ

  - what apps : 084-6288108

  - ส่งข้อความมาที่ เบอร์โทรศัพท์ 084-6288108 หรือ https://www.facebook.com/phuketacar

  *ส่วนที่เหลือจ่ายเงินเต็มจำนวนวันที่เช่ารถ

  4. ส่วนที่เหลือจ่ายเมื่อพนักงานรับรถ พร้อมรับเงินประกัน 5,000-10,000 บาท ตามประเภทรถ

  5. ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ให้เข้าใจครบถ้วน

  6. ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ให้เข้าใจครบถ้วน

  7. เปลี่ยนแปลงการจอง หรือยกเลิก กรุณาแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน หากไม่แจ้งในเวลาที่กำหนด ทางเราจะไม่คืนเงินหรือไม่เปลี่ยนแปลงราคาใดๆ


การนับระยะเวลาในการเช่าและการส่งรถคืน

  1. เช่าเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาทำสัญญา

  2. กรณีส่งรถคืนเกินเวลาเช่าที่กำหนด

  - คิดค่าเกินเวลา ชั่วโมงละ 100 บาท  หากคืนรถเกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป แต่จะสามารถเช่าต่อได้ในราคาปกติ ในกรณีที่รถคันที่เช่าไม่มีจองเท่านั้น (กรุณาบอกล่วงหน้า 1 วัน)

  3. ผู้เช่าจะต้องส่งรถคันที่เช่าด้วยตัวเอง ในวัน เวลา และ สถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น


กรณีการเกิดอุบัติเหตุ และ การผิดสัญญา

  1. ค่าเช่ารถ ได้รวมค่าประกันภัยไว้แล้ว

  2. กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เช่า

  - หากผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 ถึง 20,000 บาท  ขึ้นอยู่กับประเภทรถ และความเสียหาย หากเสียหายหนักจะคิดคำนวณแล้วแต่กรณีไป

  - หากความเสียหายต้องใช้รถลากจูง ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเสียหาย 4,000 ถึง 8,500 ต่อล้อ

  - หากความเสียหายถึงตัวถัง หรือตัวเครื่องรถยนต์ ผู้เช่าจะต้องชำระตามระยะเวลาที่ซ่อม เครื่องยนต์ 1.2-1.5อัตรา 700บาท ต่อวัน และ เครื่องยนต์ 1.6ขึ้นไป อัตรา 1,500บาท ต่อวัน

  - หากทำความเสียหายบริเวณล้อรถยนต์ ผู้เช่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

  - หากผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก และมีคู่กรณีจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  3. กรณีทำกุญแจหายจะต้องเก็บค่า จัดทำกุญแจใหม่ 4,500 บาท ถึง 15,000 บาท แล้วแต่รุ่น


ขั้นตอนการรับและคืนรถ

  1. ผู้เช่ารับรถ จะต้องตรวจสอบสภาพความเสียรอบๆรถว่ามีหรือไม่ และตรวจสอบน้ำมันจะต้องเต็มถังเสมอ

  2. จ่ายค่าเช่าส่วนที่เหลือพร้อมเงินประกัน (เงินประกันจะได้คืนตอนคืนรถ)

  3. ผู้เช่าจะต้องส่งรถคืนภายในเวลาและสถานที่ ที่ระบุตามสัญญาเช่าเท่านั้น

  4. ผู้เช่าจะต้องตรวจทรัพย์สินก่อนส่งมอบรถ


น้ำมันเชื้อเพลิง และกรณีเกิดปัญหา

  1.ผู้เช่ารับรถ ทางร้านจะเติมน้ำมันให้เต็มถัง ผู้เช่าคืนรถจะต้องคืนน้ำมันเต็มถัง

  2.หากผู้เช่าคืนรถ ระดับน้ำมันไม่เต็มถัง ต้องจ่ายชดเชยค่าราคาน้ำมันที่ขาดไปนั้นให้แก่ผู้ให้เช่าตามจำนวน การให้บริการนอกสถานที่ กรณีลืมกุญแจ ยางแตก หรือ ยางแบน เป็นความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้เช่า ทางร้านจะคิดค่าบริการเป็นกรณีไป